pantallin_web.jpg
ACTIVIDADES SOBRE AS CORES

colores.jpg


  • BUSCA EL COLOR (Educación Infantil)
Esta actividade consiste en atopar a cor que se indica. A dificultade do xogo vai aumentando a medida que imos avanzando. Nun primeiro momento, se presentan dous círculos de cor diferente e teñen que tocar a indicada. Posteriormente, aparecerán 3, 4, 5 e 6 círculos e deberán atopar a cor que se manda entre os demáis.
Todas as follas teñen son e son autocorrixibles, é dicir, cada vez que tocan na cor correcta escoitarán "Muy bien, has acertado" e, cando non acertan, escoitan "No, no, inténtalo de nuevo".
BuscaColor.JPG