pantallin_web.jpg
ACTIVIDADES DE NADAL

nadal1.JPG  • JUGAMOS CON LOS NÚMEROS. ADIVINA CUÁNTAS COSAS HAY. DIVIÉRTETE CON LOS NÚMEROS 1, 2 Y 3. (Educación Infantil - 4º de educación infantil/3 anos)
Actividade dirixida ao alumnado de 3 anos. Traballaremos cos números 1, 2 e 3; en cada unha das "follas" da actividade aparecerá unha imaxe relacionada co Nadal e deberán adiviñar cantos obxectos hai (1, 2 ou 3).
AdivinaCuantoHayNavidad.jpeg  • PREPARANDO O NADAL (Educación Infantil - 4º de educación infantil/3 anos)
Actividade dirixida ao alumnado de 3 anos. Dunha forma breve e sinxela, xogaremos coa festa do Nadal e con algúns dos conceptos traballados na aula durante o primeiro trimestre do curso.
PreparandoNadal.JPG  • ATOPA O DIFERENTE. IMAXES DE NADAL (Educación Infantil)
A partires desta actividade, traballaremos co concepto igual-diferente. O alumnado deberá marcar ou premer na imaxe diferente ás demais.

BuscaDiferenteNadal.JPG