pantallin_web.jpg
ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS


numeros1.jpg • SUMAMOS Y RESTAMOS CON EL FÚTBOL Y EL BALONCESTO (6º Educación Infantil-5 anos)
A partires de dous deportes que lles gustan moito aos nenos e as nenas: o fútbol e o baolncesto, poderemos realizar operacións sinxelas de iniciación ás sumas e ás restas.
Nos_gusta_sumar_y_restar_1.jpeg • A RECTA NUMÉRICA DO 0 AO 100
A partir destes números do 0 ao 100 que aquí compartimos con todos/as vós poderedes elaborar unha recta numérica nas vosas aulas que lles permita aos máis pequenos traballar os números e as diferentes operacións de forma sinxela e significativa. • NUESTRO AMIGO EL SEIS (5º Educación Infantil-4 anos)
A partires desta sinxela actividade, traballaremos co número 6: a súa grafía, asociación do número coa cantidade correspondente, pequenas sumas, relación de números do 1 ao 6 coa cantidade correspondente, ...
NUESTRO AMIGO EL 6_1.jpeg • NOS DIVERTIMOS CON EL 5 (5º Educación Infantil-4 anos)
Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 5.
NOS DIVERTIMOS 5_1.jpeg • TRABALLAMOS CO NÚMERO 4 (5º Educación Infantil-4 anos)
Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 4.
JUGAMOS CON EL 4_1.jpeg • LOS NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR (DEL 1 AL 9) (6º Educación Infantil-5 anos)
A través das diferentes fichas da actividade, iremos completando a serie de números animados colocando, no círculo correspondente, o número que ten que ocupar ese posto.
O adulto ou os outros nenos/as da aula serán os encargados/as de dicir se está ben feita a serie de números ou non.
Se non dispoñemos deste software e o queremos facer imprimindo estas fichas en papel, podemos utilizar rotuladores e, con frechas, dirixir os resultados ás casillas correspondentes.
Numero_anterior_y_posterior_1_a_9_1.jpeg • CAL É O TEU NÚMERO DE ZAPATO? CAL É A TÚA TALLA? (6º Educación Infantil-5 anos)
Unha forma amena de traballar os números é a partir das tallas de zapato do alumnado. Despois de realizar actividades diversas na aula, podemos facer esta actividade co alumnado, recollendo as súas fotos e a súa voz. A continuación, por quendas de xogar, cada un dos nenos e nenas deberá adiviñar o número que se indica en cada momento.
numero_zapato_1.jpeg • 1, 2, 3, 4... SAMAÍN!!! (5º Educación Infantil-4 anos)
Aproveitando a celebración do Samaín, durante o primeiro trimestre, imos repasar os números aprendidos durante o curso pasado. 1, 2 e 3 son os os traballados e o 4 o imos introducindo pouco a pouco. Por outra banda, tamén intentaremos introducir a iniciación á suma; todas as mañás, ao pasar lista, xa sumamos os nenos e nenas que faltan, polo que non é nada novo para ao alumnado.
1,2,3_Samain_1.jpeg • REPASAMOS OS NÚMEROS 1, 2 E 3 (5º Educación Infantil-4 anos)
Grazas a esta actividade, poderemos repasar, durante o primeiro trimestre, os números aprendidos o curso pasado. A partires dela, recoñeceremos o 1, 2 e 3, traballaremos conxuntos de diferentes cantidades, completarémolos, etc.
1.2.3.jpg • VAMOS A DIVERTIRNOS CON LOS NÚMEROS (4º Educación Infantil-3 anos)
A partires desta actividade, traballaremos cos números 1, 2 e 3; así, relacionaremos estas cantidades con diferentes obxectos xa vistos noutros "temas" tratados na aula.
DisfrutamosNumeros.jpeg • TRABALLAMOS CO NÚMERO 3 (4º Educación Infantil-3 anos)
A partires desta actividade queremos que o alumnado aprenda, de forma amena e divertida, co número 3. Así, traballaremos o seu trazo, a cantidade que representa, aprenderemos a súa canción, etc.
Traballamosconumero3.jpg • XOGAMOS CO NÚMERO 2 (4º Educación Infantil-3 anos)
Esta actividade traballa co número dous. A partires da mesma, o alumnado será capaz de identificalo e recoñecelo así como de asociar o número a cantidade correspondente.
Numero2.JPG • MATEMÁTICAS PIRATAS (4º Educación Infantil-3 anos)
A partires destas actividades, poderás traballar con dous tipos de actividades relacionadas coas matemáticas: por un lado, "cantos hai?" e, por outro, "que di o dado?". Nas primeiras, terás que asociar o número coa cantidade correspondente. Nas segundas, premer no dado e colocar tantos obxectos como indique. Presentámola en tres arquivos xa que presenta un elevado peso que dificulta a súa subida (podería ser que desapareceran as ligazóns; se é así voltade a activalas co software do encerado dixital)
Matematicas_Piratas.JPG

 • TRABALLAMOS CO NÚMERO 1 (4º Educación Infantil-3 anos)
Esta actividade traballa co número un. A partires da mesma, o alumnado será capaz de identificalo e recoñecelo así como de asociar o número a cantidade correspondente.
TraballamosCoNumero1.JPG