Recent Changes

Sunday, June 22

 1. page numeros edited ... ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS {numeros1.jpg} SUMAMOS Y RESTAMOS CON EL FÚTBOL Y EL BALONCESTO …
  ...
  ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS
  {numeros1.jpg}
  SUMAMOS Y RESTAMOS CON EL FÚTBOL Y EL BALONCESTO (6º Educación Infantil-5 anos)
  A partires de dous deportes que lles gustan moito aos nenos e as nenas: o fútbol e o baolncesto, poderemos realizar operacións sinxelas de iniciación ás sumas e ás restas.
  {Nos_gusta_sumar_y_restar_1.jpeg}
  {Sumamos_y_restamos_con_el_futbol_y_el_baloncesto.notebook}
  A RECTA NUMÉRICA DO 0 AO 100
  A partir destes números do 0 ao 100 que aquí compartimos con todos/as vós poderedes elaborar unha recta numérica nas vosas aulas que lles permita aos máis pequenos traballar os números e as diferentes operacións de forma sinxela e significativa.
  {numeros0a100.pdf}

  NUESTRO AMIGO EL SEIS (5º Educación Infantil-4 anos)
  A partires desta sinxela actividade, traballaremos co número 6: a súa grafía, asociación do número coa cantidade correspondente, pequenas sumas, relación de números do 1 ao 6 coa cantidade correspondente, ...
  (view changes)

Wednesday, May 28

 1. page numeros edited ... ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS {numeros1.jpg} NUESTRO AMIGO EL SEIS (5º Educación Infantil-4 an…
  ...
  ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS
  {numeros1.jpg}
  NUESTRO AMIGO EL SEIS (5º Educación Infantil-4 anos)
  A partires desta sinxela actividade, traballaremos co número 6: a súa grafía, asociación do número coa cantidade correspondente, pequenas sumas, relación de números do 1 ao 6 coa cantidade correspondente, ...
  {NUESTRO AMIGO EL 6_1.jpeg}
  {Nuestro_amigo_el_seis.notebook}

  NOS DIVERTIMOS CON EL 5 (5º Educación Infantil-4 anos)
  Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 5.
  (view changes)

Tuesday, March 4

 1. page numeros edited ... ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS {numeros1.jpg} NOS DIVERTIMOS CO NÚMERO CON EL 5 (5º Aquí pre…
  ...
  ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS
  {numeros1.jpg}
  NOS DIVERTIMOS CO NÚMEROCON EL 5 (5º
  Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 5.
  {NOS DIVERTIMOS 5_1.jpeg}
  {Nos_divertimos_con_el_5.notebook}
  JUGAMOS CON ELTRABALLAMOS CO NÚMERO 4 (5º
  Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 4.
  {JUGAMOS CON EL 4_1.jpeg}
  (view changes)
 2. page numeros edited ... ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS {numeros1.jpg} LOS NOS DIVERTIMOS CO NÚMERO 5 (5º Educación Inf…
  ...
  ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS
  {numeros1.jpg}
  LOSNOS DIVERTIMOS CO NÚMERO 5 (5º Educación Infantil-4 anos)
  Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 5.
  {NOS DIVERTIMOS 5_1.jpeg}
  {Nos_divertimos_con_el_5.notebook}
  JUGAMOS CON EL 4 (5º Educación Infantil-4 anos)
  Aquí presentamos estas actividades nas que traballamos sobre o número 4.
  {JUGAMOS CON EL 4_1.jpeg}
  {Jugamos_con_el_4.notebook}
  LOS
  NÚMEROS ANTERIOR
  ...
  AL 9) (Educación infantil)(6º Educación Infantil-5 anos)
  A través de lasdas diferentes fichas de la actividad,da actividade, iremos completando laa serie de
  ...
  animados colocando, en elno círculo correspondiente, elcorrespondente, o número que tieneten que ocupar ese puesto.
  El
  posto.
  O
  adulto o los otros niños/as delou os outros nenos/as da aula serán losos encargados/as de decir sidicir se está bien hecha laben feita a serie de números o no.
  Si no disponemos de este
  ou non.
  Se non dispoñemos deste
  software y loe o queremos hacer imprimiendofacer imprimindo estas fichas
  ...
  utilizar rotuladores y,e, con flechas, dirigir losfrechas, dirixir os resultados a lasás casillas correspondientes.correspondentes.
  {Numero_anterior_y_posterior_1_a_9_1.jpeg}
  {Numero_anterior_y_posterior_1_a_9.notebook}
  ...
  (6º Educación Infantil-4Infantil-5 anos)
  Unha forma amena de traballar os números é a partir das tallas de zapato do alumnado. Despois de realizar actividades diversas na aula, podemos facer esta actividade co alumnado, recollendo as súas fotos e a súa voz. A continuación, por quendas de xogar, cada un dos nenos e nenas deberá adiviñar o número que se indica en cada momento.
  {numero_zapato_1.jpeg}
  ...
  {DisfrutamosNumeros.jpeg}
  {DivertirnosNumeros.notebook}
  ...
  NÚMERO 3 (Educación infantil)(4º Educación Infantil-3 anos)
  A partires desta actividade queremos que o alumnado aprenda, de forma amena e divertida, co número 3. Así, traballaremos o seu trazo, a cantidade que representa, aprenderemos a súa canción, etc.
  {Traballamosconumero3.jpg}
  {Traballamosconumero3.notebook}
  ...
  NÚMERO 2 (Educación Infantil)(4º Educación Infantil-3 anos)
  Esta actividade traballa co número dous. A partires da mesma, o alumnado será capaz de identificalo e recoñecelo así como de asociar o número a cantidade correspondente.
  {Numero2.JPG}
  {XogamosCoNumero2.notebook}
  MATEMÁTICAS PIRATAS (Educación Infantil)(4º Educación Infantil-3 anos)
  A partires destas actividades, poderás traballar con dous tipos de actividades relacionadas coas matemáticas: por un lado, "cantos hai?" e, por outro, "que di o dado?". Nas primeiras, terás que asociar o número coa cantidade correspondente. Nas segundas, premer no dado e colocar tantos obxectos como indique. Presentámola en tres arquivos xa que presenta un elevado peso que dificulta a súa subida (podería ser que desapareceran as ligazóns; se é así voltade a activalas co software do encerado dixital)
  {Matematicas_Piratas.JPG}
  ...
  {MatematicasPiratas2.notebook}
  {MatematicasPiratas3.notebook}
  ...
  NÚMERO 1 (Educación Infantil)(4º Educación Infantil-3 anos)
  Esta actividade traballa co número un. A partires da mesma, o alumnado será capaz de identificalo e recoñecelo así como de asociar o número a cantidade correspondente.
  {TraballamosCoNumero1.JPG}
  (view changes)

More